Hoppa till huvudinnehållet

Vi vill leda Karlstad in i 2020-talet

Publicerad:
Vi är samtidigt ödmjuka inför uppdraget; samhället förändras och Karlstad växer vilket ger nya utmaningar – utmaningar som vi är redo att möta, skriver Niklas Wikström, Frida Pettersson, Per-Samuel Nisser, Monika Bubholz, Erik Nilsson och Alexander Torin (den sistnämnda saknas på bilden).
Vi är samtidigt ödmjuka inför uppdraget; samhället förändras och Karlstad växer vilket ger nya utmaningar – utmaningar som vi är redo att möta, skriver Niklas Wikström, Frida Pettersson, Per-Samuel Nisser, Monika Bubholz, Erik Nilsson och Alexander Torin (den sistnämnda saknas på bilden). Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi har erfarenhet av att arbeta tillsammans för Karlstadsbornas bästa och kommer fortsätta det utvecklingsarbetet med höga ambitioner och fokus på ordning och reda i ekonomin, skriver representanter för det blågröna styret i Karlstads kommun.

Nu är valet klart och det politiska styret har klarnat – åtminstone i Karlstads kommun – och vi är glada och tacksamma över förtroendet vi fått från Karlstadsborna. Vi i det blågröna styret: Moderaterna, Centern, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har tillsammans styrt kommunen under två tidigare mandatperioder. Vi har erfarenhet av att arbeta tillsammans för Karlstadsbornas bästa och kommer fortsätta det utvecklingsarbetet med höga ambitioner och fokus på ordning och reda i ekonomin. Vi är samtidigt ödmjuka inför uppdraget; samhället förändras och Karlstad växer vilket ger nya utmaningar – utmaningar som vi är redo att möta.

Karlstad ska vara en kommun där alla, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska ha förutsättningar att kunna leva ett bra liv. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, det viktiga är vart du är på väg. Det är viktigt att alla Karlstadsbor känner sig delaktiga i det som händer i kommunen och vi behöver utveckla medborgardialogen och det demokratiska samtalet. Det är tillsammans med föreningar, företag och medborgare som vi kan utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Vägen till ett självständigt liv börjar med en bra utbildning och en egen försörjning. Karlstad är en kunskapskommun med utbildningar på alla nivåer, från grundskola till universitet, folk- och yrkeshögskola. Vi vill se ytterligare samarbeten för att vässa kompetensförsörjningen för att ge den som utbildat sig här ett framtida jobb, men även ge fler som står utan ett jobb en möjlighet till försörjning.

Våra barn och elever är värda en trygg skola med bra undervisning. För att klara det uppdraget samtidigt som det är brist på pedagogisk personal behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska vara en bra arbetsmiljö både för personal och för elever. Vi vill bland annat utveckla elevhälsan för att stötta barn och elever som behöver stöd.

Karlstad ska vara en stad där det är attraktivt och lätt att etablera eller starta företag. Vi ser Karlstad som ett viktigt nav mellan Stockholm och Oslo. Företag, stora som små, har stora fördelar av att etablera sig här. Vi vill vara en innovationsrik kommun där vi omfamnar nya lösningar för att lösa framtida utmaningar. En utmaning är de stora miljö- och klimatproblem vi står inför. Vi vill att Karlstad ska vara en föregångare, exempelvis genom satsningar på solel, fler fossilfria transporter och att bygga mer hållbart.

För att alla Karlstadsbor ska ha en trygg vardag är det viktigt att det finns bostäder som passar i alla skeden av livet. Ingen vill flytta ifrån sitt sociala nätverk på ålderns höst. Därför behöver vi bygga bostäder som är anpassade för äldre även i våra mindre tätorter. I Karlstad ska det finnas bostäder i olika upplåtelseformer och i olika miljöer. Vi vill att naturen, kulturen och friluftslivet ska vara ett signum för Karlstad.

Vem man är, vilket kön, religion eller sexuell läggning man har ska inte spela någon roll. Alla ska kunna känna trygghet. Jämställdhet och mångfald är grunden för att vi ska kunna bygga en kommun för alla.

Personer som är utsatta för hedersvåld och våld i nära relationer ska få stöd, hjälp och skydd. Som kommun vill vi vara ett föredöme inom mångfald och jämställdhet.

Karlstad står inför en mängd utmaningar men vi ser också möjligheter som vi vill ta oss an med nya insikter, nya arbetssätt och ny energi. Så, tack för förtroendet. Vi i det blågröna styret har den erfarenhet, kompetens och den energi som krävs för att styra Karlstad de kommande fyrande åren. Vi vill leda Karlstad in i 2020-talet.

Det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Artikeltaggar

Alexander TorinCenterpartietDebattErik NilssonFrida NilssonKarlstads kommunKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartietModeraternaMonika BubholzNiklas WikströmPer-Samuel Nisser