Oro över utvecklingen i Rumänien

Debatt
PUBLICERAD:
För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet är det självklart att rättsstatens principer måste värnas och kampen mot korruptionen tas på allvar och kraftfullt bekämpas, skriver Cecilia Wikström.
Foto: Fredrik Persson/TT
För oss liberaler står det klart. Vi gör allt vi kan för att se till att Rumänien inte ska bli nästa land som faller i det auktoritära och illiberala dominospel som startades i Ungern och följdes av Polen, skriver Cecilia Wikström.

Utvecklingen i Rumänien är oroväckande. Lyckligtvis ogiltigförklarades folkomröstningen som hölls den 7 oktober om att skärpa förbudet för homosexuella par att gifta sig i landet, eftersom valdeltagandet inte nådde upp till de 30 procent, som krävs för att giltigförklaras. Men det finns andra skäl att oroa sig. För den rumänska regeringen, som består av en koalition mellan socialdemokraterna och det liberala ALDE-partiet, reformerar just nu rättsväsendet på ett sätt som hotar domstolarnas oberoende och som gör det möjligt för politiker att undvika straff för korruption.

För oss liberaler står det klart. Vi gör allt vi kan för att se till att Rumänien inte ska bli nästa land som faller i det auktoritära och illiberala dominospel som startades i Ungern och följdes av Polen. I dessa båda länder har oppositionen tystats, rättsstaten politiserats, statliga censorsmyndigheter inrättats för att granska medierna och mängder av statlig, EU-fientlig propaganda pumpats ut. Rumänien får inte bli ännu ett land som faller. I denna kamp måste alla demokratiska partier stå enade.

För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet är det självklart att rättsstatens principer måste värnas och kampen mot korruptionen tas på allvar och kraftfullt bekämpas, istället för som idag urholkas av den rumänska regeringen. Därför kallade min liberala grupp i Europaparlamentet i slutet av september in partiledaren för det rumänska ALDE-partiet, vars parlamentariker ingår i vår grupp, till en utfrågning där vi gjorde klart för dem att om de inte tydligt visar att de är ett liberalt parti som står upp för EU:s grundläggande värderingar, så måste de dra konsekvenserna av detta.

Vi liberaler kräver att Venedigkommissions rekommendationer från i somras, där de ber den rumänska regeringen att se över lagförslagen och bland annat ta bort delar om att begränsa domares och åklagares yttrandefrihet och överge planerna på att sänka pensionsåldern för dessa, respekteras. Venedigkommissionen väntas dessutom i dagarna publicera ytterligare en rapport där de kritiserar de kontroversiella förändringar som gjorts i Rumäniens brottsbalk och straffprocessrätt.

Och när Rumäniens president kommer till Europaparlamentet i slutet av oktober för att i plenum debattera EU:s framtid då kommer vi liberaler därför att uppmana honom att kräva av landets regering att byta inriktning.

EU:s medborgare kan vara säkra på att vi liberaler i EU alltid kommer att göra allt vi kan för att slå vakt om och försvara de europeiska demokratiska principer, mänskliga rättigheter och frihetliga värderingar som vårt samarbete bygger på. Dessa värden och värderingar är orubbligt förenliga med den europeiska identiteten.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.