Nu måste antalet vargar minskas

Debatt
PUBLICERAD:
Ett kulturarv som löshundsjakt är på väg att försvinna på grund av hundägarnas rädsla för att deras hundar ska råka ut för ett vargangrepp, skriver Anders Olsson.
Foto: Mikael Lindblom
I dag finns lediga platser i väldigt många jaktlag och det är svårare att rekrytera nya jägare när möjligheten att utöva en meningsfull jakt kraftigt försvåras av den allt för täta vargstammen i Värmland, skriver Anders Olsson.

Som ordförande för Jägareförbundet Värmland så företräder jag de Värmländska jägarna. Det finns drygt 12 000 jägare som har löst jaktkort i Värmland varav cirka 7 500 jägare är medlemmar i Jägareförbundet.

Riksdagen beslutade år 2013 att koncentrationen av varg skulle minska där den är som tätast. Värmland hyser idag en oproportionellt stor andel av landets vargstam på cirka 4 procent av landets yta. Vid den senaste inventeringen av varg som slutfördes våren 2018 identifierades 33 olika vargrevir som helt eller till delar berör Värmland. Detta är en helt orimlig situation och riksdagens beslut från 2013 att koncentrationen av varg skulle minska där den är som tätast har totalt åsidosatt i dagens vargförvaltning.

Vargförvaltningen har helt kommit att handla om genetik och minsta livskraftiga stam och andra variabler. De socioekonomiska konsekvenserna för de människor som bor och verkar på landsbygden har totalt negligerats i dagens vargförvaltning. Ett kulturarv som löshundsjakt är på väg att försvinna på grund av hundägarnas rädsla för att deras hundar ska råka ut för ett vargangrepp.

I dag finns lediga platser i väldigt många jaktlag och det är svårare att rekrytera nya jägare när möjligheten att utöva en meningsfull jakt kraftigt försvåras av den allt för täta vargstammen i Värmland. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att det inte handlar om en nordisk vargstam, utan den svenska eller skandinaviska vargstammen är en utvandrad del av den ryska vargstammen, vilken inte alls är hotad på något vis.

Under höstens jakt kommer det att fällas drygt 3 000 älgar i Värmland. Forskningen visar att ett vargrevir tar cirka 120–140 vargar på ett år. Med de 33 vargrevir som identifierades vid senaste inventeringen så är det enkel matematik att se att vargen gör ett högre uttag ur älgstammen än jägarna kommer att skjuta kommande höst. För att man ska uppleva älgjakten som meningsfull och att det ska vara möjligt att bedriva jakt så krävs en högre vinterstam av älg i de län som har en hög rovdjurspredation. Högre vinterstammar av älg kommer att leda till ökade betesskador vilket kan leda till konflikter mellan jägare och markägare.

Dagens vargstam i Värmland omfattar ett tresiffrigt antal vargar. Antalet vargar i Värmland måste radikalt minskas. Jägarförbundet kan acceptera 1-2 revir i Värmland vilket handlar om cirka 10-20 vargar. Vidare är det viktigt att målet för era den skandinaviska vargstammen sätts så lågt som möjligt samt att den samförvaltas mellan i första hand Norge och Sverige. En minskad koncentration av varg i Värmland ställer också krav på att hela landet solidariskt tar ansvar för att hysa en vargstam.

Ingen vill egentligen ha varg på sina marker, men om det ska vara nödvändigt så ska det vara så få vargar som möjligt under så kort tid som möjligt inom samma område. Detta både för att man ska kunna bedriva jakt och att viltstammarna ska få möjlighet natt återhämta sig från en hög rovdjurspredation. Vargfrågan ökar polariseringen mellan stad och landsbygd och det är särskilt tydligt att de som är ivrigaste förespråkarna för en hög vargstam är de som befinner sig långt från problemet och inte alls är berörda av konsekvenserna av en orimligt hög vargstam i Värmland.

Anders Olsson

Ordförande, Jägareförbundet Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.