Högre tillväxt förutsätter ett bättre företagsklimat i hela Sverige

Debatt
PUBLICERAD:
Viktiga och nödvändiga strukturreformer för ökad tillväxt har uteblivit under de senaste åren, samtidigt som skatterna på jobb och företagande har höjts kraftigt, skriver Jörgen Warborn och Stina Höök.

Att människor arbetar lägger grunden för vårt välstånd. Genom att företag växer och utvecklar nya tjänster och varor kommer fler människor i arbete och ekonomin stärks. Med en stark och växande ekonomi har vi möjlighet satsa på välfärden och tillföra resurser till statens kärnuppgifter. Det här är grundskälen till varför Moderaterna prioriterar en politik för ökad tillväxt och fler i arbete.

Det här står i kontrast till vänsterpartiernas politiska agenda som präglas motstånd mot ökad tillväxt, ett ifrågasättande av rättigheten till privat ägande och förslag för att begränsa den fria företagsamheten. Sverige har enligt de senaste siffrorna från Internationella valutafonden lägst tillväxt per capita i hela EU. Det är anmärkningsvärt, men framför allt allvarligt för Sveriges framtid. Viktiga och nödvändiga strukturreformer för ökad tillväxt har uteblivit under de senaste åren, samtidigt som skatterna på jobb och företagande har höjts kraftigt. Det har varit fyra förlorade år för ökad företagsamhet under regeringen Löfven.

Vi moderater vill att det ska finnas goda förutsättningar för att driva företag och att det alltid ska löna sig att jobba. Därför vill vi sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster, och se över de olika företagsskatterna på bred front, skriver Jörgen Warborn och Stina Höök (bilden).
Foto: Mikael Lindblom

Om man har en seriös ambition att stärka välfärden är åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och förbättra företagsklimatet något som bör prioriteras. Vi moderater vill att det ska finnas goda förutsättningar för att driva företag och att det alltid ska löna sig att jobba. Därför vill vi sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster, och se över de olika företagsskatterna på bred front.

Aktiekapitalskravet bör sänkas och reglerna för personaloptioner förbättras för att underlätta entreprenörskap. Till det behöver vi fortsätta det viktiga arbetet som den tidigare alliansregeringen påbörjade med att kraftigt minska regel- och administrationsbördan för landets företagare. Företagarservicen inom det offentliga bör förbättras och leverans- och handläggningstider hos myndigheter måste kortas, på nationell så väl som på kommunal nivå.

EU-medlemskapet har inneburit mycket positivt för Sveriges roll i Europa och världen. Trots detta argumenterar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att Sverige ska lämna EU. Ett EU-utträde är inte ett realistiskt och hållbart alternativ. Åtminstone inte för den som värdesätter tillväxt och ökat välstånd i det exportberoende landet Sverige.

Företagens villkor och förutsättningar avgör hela Sveriges framgång och välstånd. Det är hög tid att företagen får bättre förutsättningar för att expandera och utvecklas. Sveriges för tillfället låga tillväxt är en indikation på att mycket mer behöver göras för att stärka företagsklimatet och Sveriges konkurrenskraft.

Jörgen Warborn (M)

Riksdagsledamot och ordförande i Moderata Företagarrådet

Stina Höök (M)

Förbundsordförande för Moderaterna i Värmland och regionråd i Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG