Vad betyder tillgänglighet och delaktighet?

Debatt
PUBLICERAD:
HRF Hörselskadades Riksförbund Värmland arbetar för att våra medlemmar skall kunna hjälpa människorna att förstå att tillgänglighet och delaktighet tillhör våra rättigheter, skriver Gunnar Hjerdt Bengtsson.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Hörselnedsättningar har under lång tid inte uppfattats som en form av funktionshinder och det finns otaliga berättelser om diskriminering och förlöjligande av personer som inte hört vad som sagts och inte uppfattat olika situationer, skriver Gunnar Hjerdt Bengtsson.

Tillgänglighet är ett av de ord som har stor betydelse för många med funktionshinder. Tillgänglighet handlar om att människor ska kunna vara ”delaktiga”. I FN-konventionen om mänskliga fri och rättigheter, som Sveriges riksdag har antagit, så finns särskilt skrivet om ”alla människor lika värde och rätt att kunna vara delaktiga i det som man berörs av”. Man ska kunna ta del och vara delaktig i vad som sägs och meddelas.

En självklarhet kan tyckas, men samhällsansvariga har svårigheter att ta till sig detta och ofta efterföljs inte fint skrivna anvisningar och normer. Rörelsehindrade, synskadade och hörselskadade är exempel på några som berörs av detta.

Hörselskada är ett diffust begrepp. Det syns sällan att en person har nedsatt hörsel så därför blir detta funktionshinder ofta förringat och bagatelliserat. Denna breda okunskap visar sig dagligen på många olika plan, i arbetslivet, i skolorna, i det sociala livet, i hemmet och på alla anläggningar där äldre finns och vårdas.

Hörselnedsättningar har under lång tid inte uppfattats som en form av funktionshinder och det finns otaliga berättelser om diskriminering och förlöjligande av personer som inte hört vad som sagts och inte uppfattat olika situationer i skolan, på arbetsplatser och i det sociala livet. Många har betraktats helt enkelt som - ”efterblivna”.

Så allvarligt har det varit, tyvärr förekommer denna diskriminering fortfarande och det är detta som behöver uppmärksammas. Kanske är inte situationen så drastiskt som i gångna tider, men problemen med tillgänglighet och delaktighet kvarstår i stor utsträckning.

HRF Hörselskadades föreningar runt om i Sverige har ett stort och viktigt uppdrag i sina verksamheter nu i år och många år framöver att tillsammans med samhällets aktörer och kommuner, kartlägga offentliga lokalers hörbarhet för hörselskadade, teleslingor och andra hörselhjälpmedel, alltså tillgänglighet och delaktighet för alla.

I många lokala HRF-föreningar pågår detta tillgänglighetsarbete i kommunerna, där andra grupper med funktionshinder också är representerade. Beundransvärda initiativ, men som kräver bred kunskap, förståelse och ett stort mått av uthållighet.

HRF Hörselskadades Riksförbund Värmland arbetar för att våra medlemmar skall kunna hjälpa människorna att förstå att tillgänglighet och delaktighet tillhör våra rättigheter. Alla, oavsett ålder, skall kunna vara delaktiga i samhället, kunna höra vad som sägs i offentliga lokaler, i radio och tv, kunna följa det offentliga samtalet, överallt.

Gunnar Hjerdt Bengtsson

Ledamot i Hörselskadades förbund, distrikt Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.