Nya framsteg för Oslo-Sthlm 2.55

Ekonomi
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Nu påbörjas planeringsarbetet även på den norska sidan av gränsen för att förbättra tågsträckan mellan Stockholm och Oslo.

Den norska regeringen har nu gett uppdraget till det norska Jernbanedirektoratet att påbörja utredningsarbetet för att förbättra stråket som binder samman Oslo och Stockholm, skriver Oslo-Sthlm 2.55 i ett pressmeddelande.

Tågförbindelserna mellan Stockholm och Oslo ska förbättras.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

I sin beställning vill den norska regeringen bland annat få svar på om tågtrafiken kan ta en genare väg än idag för att förbättra restiderna i mellan huvudstäderna. Utredningen är det första steget i planprocessen för ny järnväg.

– Det här är ett viktigt besked som ligger i linje med det vi arbetar för. Det känns bra att planeringsarbetet nu kommit igång på båda sidor av gränsen. I sitt uppdrag hänvisar den norska regeringen bland annat till den svenska utredningen av stråket som Trafikverket presenterade förra året, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Sthlm 2.55, i pressmeddelandet.

Ta av flygmarknaden

I utredningsuppdraget belyser den norska regeringen bland annat att förbättringar av infrastrukturen som ger en restid på cirka tre timmar mellan ändpunkterna skulle innebära att tåget kan ta stora delar av flygmarknaden. Det skulle innebära att merparten av de 1,4 miljoner flygpassagerare som idag reser mellan huvudstäderna istället skulle välja tåget.

– Våra utredningar visar att en sådan restidsförbättring skulle ge tåget en så pass hög marknadsandel att det är möjligt att finansiera stora delar av infrastrukturen med de intäkter som det skulle generera. Det skulle i sin tur innebära att det är möjligt att bygga den här järnvägen snabbare och utan att den svenska eller norska staten måste stå för hela investeringen eller ta hela risken, säger Jonas Karlsson i pressmeddelandet.

Vill samtala med Norge

När den nationella infrastrukturplanen 2018-2029 presenterades klargjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen vill ta ett initiativ till samtal med Norge för att undersöka förutsättningarna för hur en gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm kan genomföras tidigare än planerat. Ministern hänvisade specifikt till att det finns ett starkt marknadsintresse för förbindelsen och att man i dialog med den norska regeringen gemensamt vill utreda hur de gränsöverskridande förbindelserna kan stärkas, skriver Oslo-Sthlm 2.55 i pressmeddelandet.

– Just nu ser vi hur viktiga delar för att åstadkomma en bättre förbindelse mellan huvudstäderna börjar falla på plats och det känns som en reell möjlighet att det skulle kunna bli verklighet, säger Jonas Karlsson.

Fotnot: Oslo-Stockholm 2.55 AB ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun.