Eftersatt underhåll av Skutberget i Karlstad

Insändare
PUBLICERAD:
Entrén till Skutberget påminner om ett förintelseläger, är dessutom trasig och borde rivas, menar insändarskribenten.
Foto: Mikael Lindblom
Vad ska hända med Skutbergsområdet i väntan på eventuell temapark?

Till Karlstads kommun.

Tacksam för utförlig beskrivning av hur kommunen tänker driva Skutberget avseende service, underhåll, marknadsföring och utveckling de närmaste åren.

Det är allmänt känt (även hos kommunfolket) att service och underhåll av Skutberget under många år försummats.

Några exempel: Omklädningsrummen och toaletterna är borta. Skutbergsgården är stängd och börjar förfalla. Fräscha papperskorgar saknades länge. Framkomligheten på Naturstigen är begränsad och skyltar på väg att ruttna bort.

Numera är det omöjligt att hitta någon form av förtäring på detta vidsträckta område (såvida man inte tillhör First Camp). Föreningen Skutbergets Wenner började bjuda på kaffe en dag varannan vecka, men stoppades av kommunen.

Motionscentralen stängdes, men öppnades i begränsad omfattning efter starka påtryckningar. Porten till Skutberget (som i mångt och mycket påminner om förintelselägrens vakttorn) är trasig och bör rivas.

Skutberget är med sin unika placering sedan lång tid tillbaka ett omtyckt rekreations- och friluftsområde för såväl kommunens innevånare som dess turister. Även om en temapark trots stort motstånd skulle byggas, lär det dröja mer än ett år innan en sådan står klar.

Vad ska hända på Skutberget under tiden?

CB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.