Teknikcollege höll öppet hus inför starten nästa höst

Karlskoga

Nästa höst är det – äntligen tycker många, bland andra regionens industriföretag – dags för de första 32 eleverna att börja på Teknikcollege i Karlskoga. Det under förutsättningen att certifieringen blir klar i december, och det har man klara indikationer på. I lördags höll Teknikcollege öppet hus i lokalerna på Länsutbildningar, samtidigt höll också Bergslagsskolan och Bregårdsskolan öppet hus för att presentera sig för nya elever och deras föräldrar.
Publicerad: 2007-11-12 07:49 | Uppdaterad: 2008-08-29 17:01
Öppet hus på det blivande Teknikcollege hos Länsutbildningar, från vänster rektor Hans Åfeldt, Tord Johansson på Jubo Kvalitetsproduktion, Christer Wikman på Länsutbildningar, Leif Karlsson och Agneta Henriksson på Bergslagsskolan.
Foto: Lasse Sjöberg
 [Förstora] 
Fabian Löfstrand, Isak Bylock, Carolin Wall, Elin Erngren och Amanda Rydh är elever på Bergslagsskolan, och de deltog i öppet hus på kommande Teknikcollege i lördags.
Foto: Lasse Sjöberg
 [Förstora] 
Under många år har industriföretagen i regionen haft starka önskemål om utvidgad och mer kvalificerad yrkesutbildning än den som nu erbjuds i gymnasieskolorna i Degerfors och Karlskoga.
I slutet av februari i år kom man överens om upplägget, gemensamt mellan Degerfors och Karlskoga kommuner samt givetvis företagen. En styrgrupp bildades, med Tord Johansson på Jubo Kvalitetsproduktion som ordförande. Rektor för Teknikcollge är Hans Åfeldt.
De båda fanns givetvis på plats i det öppna huset i lördags, tillsammans med läraren Agneta Henriksson som ingår i ett lärarlag som jobbar med planeringen av Teknikcollege, Leif Karlsson som är lärare på Bergslagsskolan samt elever på Bergslagsskolan.

Marknadsföring

Flera av de företagare som ingår i projektet fanns också på plats.
– Certifieringen som Teknikcollege är givetvis helt avgörande för om vi ska kunna starta, och vi har klara indikationer på att vi blir certifierade någon gång i december, säger Hans Åfeldt. Då kan vi sätta igång marknadsföringen fullt ut.
Vilket inte innebär att man har avstått från marknadsföring – man har varit ute i grundskolan och träffat alla nior, och man har träffat olika föräldragrupperingar.
– Hur stort intresset är bland eleverna är väldigt svårt att säga, men vi har i alla fall 32 platser för de tre programmen, säger Hans Åfeldt.

Samarbetspartners

16 platser gäller Industriprogrammet, de övriga 16 delas av Teknikerprogrammet och Teknikprogrammet.
Intresset bland företagarna är stort, det vet man.
– Ja, det är viktigt att vi kommer tillbaka med sådan här utbildning så att vi kan få färdigutbildat folk, säger Tord Johansson på Jubo Kvalitetsproduktion.
– Företagen är en viktig samarbetspartner, säger Hans Åfeldt. Dels garanterar de APU, arbetsplatsförlagd utbildning, dels ställer de upp med sommarpraktik för eleverna.
Under de tre gymnnasieåren på Teknikcollege får eleverna mycket praktik, för Industriprogrammet minst 15 veckor, för de övriga två programmen ungefär hälften så mycket.
En annan viktig samarbetspartner i Teknikcollege är Länsutbildningar som ställer upp med lokaler och maskiner i sin anläggning på Häsängsvägen.
– Här hyr vi in oss under de första åren, fram till dess den nya gymnasieskolan står klar och det blir tidigast hösten 2010, säger Hans Åfeldt. Där kommer vi att få skräddarsydda lokaler för Teknikcollege.
Här på Länsutbildningar kommer de 32 eleverna att få var sin egen arbetsplats i en stor lokal.
– Här kan de jobba hela dagen, och få hjälp och handledning, förklarar Hans Åfeldt. Härifrån går de också ut till teorilektioner och praktik.
Lasse Sjöberg 0586-72 13 34redaktion@karlskogatidning.se
Skriv ut!  Skriv ut!  |  Tipsa en vän!  Tipsa!  |  Rätta fel i artikeln!  Rätta!
Just nu på ettan
billiga resor billiga resor

Tävla i vår julkalender
Tipsa nwt.se!
Telefon: 054-19 90 00 (vxl)
Via sms/mms: 0730-12 12 12
Senaste nytt
Webbfrågan
På julafton; äter du/ni mat före eller efter Kalle Ankas jul?

Adventslördag på Norsplan i Vålberg.
FLER

Har du en egen nyhet?

Vill du dela med dig av något som äger rum där du bor, eller en fin bild? Mejla in detta till oss! så kan det hamna under Läsarnas här på nwt.se. Läs mer om hur du bidrar till Läsarnas här.